RSS Feed

CEDEFOP


IZMEuropassLKIECVET

Latvija: Profesionālās izglītības un apmācības reforma – atskaites punkti

Cedefop publicējis rakstu par paveikto Latvijā profesionālās izglītības un apmācības jomā.

Cedefop raksts izlasāms šeit.