RSS Feed

Search


CEDEFOP


IZMEuropassLKI

Latvija: Profesionālās izglītības un apmācības reforma – atskaites punkti

Cedefop publicējis rakstu par paveikto Latvijā profesionālās izglītības un apmācības jomā.

Cedefop raksts izlasāms šeit.17. decembrī notika ReferNet informācijas tīkla seminārs

Tuvojoties gada noslēgumam, ReferNet nacionālā kontaktpunkta komanda aicināja informācijas tīkla dalībniekus uz tiešsaistes semināru, kurā tika sniegta informācija par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centru (Cedefop) un ReferNet kontaktpunktu tīklu, Latvijas un Eiropas aktualitātēm profesionālajā izglītībā, kā arī plašāka informācija par ReferNet kontaktpunkta 2020. gadā paveikto un nākamajā gadā plānotajiem uzdevumiem. 

Semināra prezentācijas:Ieteikumi profesionālās izglītības iestādēm un prakses vadītājiem uzņēmumos

Kā atbalstīt skolēnus un studentus šajā sarežģītajā laikā, lai tie nepamestu mācības?

Ieteikumi profesionālās izglītības iestādēm un prakses vadītājiem uzņēmumos apkopoti šeit.No 2. līdz 4. decembrim notika ikgadējā ReferNet sanāksme

Ikgadējā ReferNet sanāksme, kurā piedalījās arī ReferNet Latvija pārstāvji, šogad notika tiešsaistē.

Ar sanāksmes mērķiem var iepazīties šeit.Prasmju prognoze Latvijai līdz 2030. gadam

Publicēta Prasmju prognoze Latvijai līdz 2030. gadam pa nozarēm, izglītības līmeņiem un profesiju grupām.

Cedefop ziņojums.Eiropas Profesionālo prasmju nedēļa

No 9. novembra līdz 13. novembrim tiešsaistēs norisinās Eiropas Profesionālo prasmju nedēļa, kas šogad ir ikgadējs pasākums, kurā vietējās, reģionālās vai valsts organizācijas demonstrē labākos profesionālās izglītības un prakses pasākumus, lai padarītu profesionālo izglītību un praksi plašāk zināmu, kā arī radītu iespēju informācijas un labās prakses apmaiņai Eiropā un ārpus tās.

Šī gada tēma ir profesionālā izglītība un prakse zaļām un digitālām pārejām, kas saskan ar EK prioritātēm “Eiropas Zaļais kurss” un “Digitālajam laikmetam gatava Eiropa”.

Eiropas Profesionālo prasmju nedēļas pasākumu ierakstus var skatīt šeit.Eiropas Prasmju indekss 2020

Eiropas prasmju indekss (ESI, European Skills Index) ir Cedefop izstrādāts salikts rādītājs, kas novērtē prasmju sistēmas dažādās valstīs. ESI mēra valstu “attālumu līdz ideālajam” sniegumam. Šis ideālais sniegums ir augstākais, ko kāda no Eiropas valstīm sasniegusi septiņu gadu periodā. Šis maksimums tiek pielīdzināts 100 punktiem, un visu valstu rādītāji tiek salīdzināti ar to.

Lasīt vairāk »

Latvijas profesionālā izglītība Covid-19 izraisītās ārkārtas situācijas laikā

Cedefop publicējis rakstu par Latvijā noteikto kārtību, ieteikumiem un nodrošināto atbalstu izglītības iestādēm ārkārtas situācijas laikā.

Cedefop raksts izlasāms šeit.Latvija: Baltijas valstis izstrādā kopēju pieeju darba vidē balstītām mācībām

Piecu gadu sadarbība starp izglītības ministrijām un citām ieinteresētajām pusēm Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, meklējot kopēju pieeju darba vidē balstītām mācībām (WBL) un WBL pasniedzēju apmācībai, nes augļus.

Projekts TTT4WBL tika uzsākts 2015. gadā. Tā mērķis bija paaugstināt Baltijas valstu darbaspēka konkurētspēju profesionālajā izglītībā un apmācībā, un projekts veicināja kopēju konceptuālu pieeju darba vidē balstītām mācībām Baltijā.

Visa ziņa angļu valodā lasāma šeit.