Eiropas Komisija (EK) 2023. gada 8. februārī uzsāka publiskas konsultācijas par mācību iespējām (mācību mobilitāti) ārzemēs, kas pieejama ikvienam Eiropā, aicinot sabiedrību paust savu viedokli šajā jautājumā. EK plāno izstrādāt Padomes ieteikumu par mācību mobilitāti, kas ir iekļauts Komisijas gada darba programmā kā viena no svarīgākajām 2023. gada iniciatīvām izglītībā.

2023. gadā šī iniciatīva būs saistīta arī ar Eiropas Prasmju gadu, koncentrējoties uz šķēršļu likvidēšanu mācību mobilitātei, kas skar, piemēram, māceklību profesionālās izglītības nozarē un stažēšanos augstākajā izglītībā.

Savu viedokli iespējams paust visiem interesentiem, līdz 3.maijam aizpildot anketu, kas pieejama šeit.

Aicinot sabiedrību paust savu viedokli šajā jautājumā, EK plāno izstrādāt Padomes ieteikumu par mācību mobilitāti, kas ir iekļauts EK gada darba programmā kā viena no svarīgākajām 2023. gada iniciatīvām izglītībā.

2023. gadā šī iniciatīva būs saistīta arī ar Eiropas Prasmju gadu, koncentrējoties uz šķēršļu likvidēšanu mācību mobilitātei, kas skar, piemēram, māceklību profesionālās izglītības nozarē un stažēšanos augstākajā izglītībā.