17. decembrī notika ReferNet informācijas tīkla seminārs

Tuvojoties gada noslēgumam, ReferNet nacionālā kontaktpunkta komanda aicināja informācijas tīkla dalībniekus uz tiešsaistes semināru, kurā tika sniegta informācija par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centru (Cedefop) un ReferNet kontaktpunktu tīklu, Latvijas un Eiropas aktualitātēm profesionālajā izglītībā, kā arī plašāka informācija par ReferNet kontaktpunkta 2020. gadā paveikto un nākamajā gadā plānotajiem uzdevumiem. 

Semināra prezentācijas:

L. Krastiņa. ReferNet nacionālā kontaktpunkta aktivitātes 2020/2021

R. Gintaute-Marihina. Profesionālās izglītības attīstība Latvijā

I. Buligina. Osnabrikas deklarācija un tās ietekme uz profesionālās izglītības attīstību Latvijā