Entries by admin

Jauns resurss “Eiropas vadlīnijas neformālās un ikdienas mācīšanās atzīšanai”

Šodien tika publicēts jauns resurss, kurš ir pārtulkots latviešu valodā “Eiropas vadlīnijas neformālās un ikdienas mācīšanās atzīšanai”. Vadlīnijas lasāmas kopsakarā ar Eiropas pārskatu par atzīšanu. Eiropas pārskats pilnveido un papildina vadlīnijas ar piemēriem par to, kā dažādas valstis un iestādes izstrādā un īsteno atzīšanu. Latviešu valodā tulkojumu ir īstenojis Akadēmiskās informācija centrs. Vadlīnijas latviešu valodā…

Latvija: starptautisks profesionālās izglītības forums Ogres tehnikumā

2023. gada 26. un 27. septembrī Eiropas prasmju gada ietvaros, Ogres tehnikumā norisinājās starptautiskais profesionālās izglītības forums ‘Planet of skills: renewed perspective on networking potential’ (Prasmju planēta. Jauns skatījums uz tīklošanās potenciālu). Forumā piedalījās vairāk nekā 700 ekspertu no 72 valstīm un starptautiskām organizācijām, daloties pieredzē un redzējumā par jaunākajām prasmju attīstības tendencēm. Forumu kopīgi…

Pieaug pieaugušo dalība mācībās

Eiropas Statistikas informācijas centrs Eurostat ir publicējis jaunāko informāciju par pieaugušo dalību apmācībās 2022. gadā. Analizējot datus, redzams, ka vecuma grupā 25-64 gadi, tātad pieaugušie, arvien biežāk iesaistās izglītībā jeb mācībās.

Kas mūs sagaida 2035.gadā?

Eiropas profesionālās izglītības attīstības centrs (CEDEFOP) ir izvirzījis 3 scenārijus, kā varētu izskatīties profesionālā izglītība 2035.gadā. Raksts pieejams šeit.

Paud savu viedokli par mācību iespējām (mācību mobilitāti) ārzemēs!

Eiropas Komisija (EK) 2023. gada 8. februārī uzsāka publiskas konsultācijas par mācību iespējām (mācību mobilitāti) ārzemēs, kas pieejama ikvienam Eiropā, aicinot sabiedrību paust savu viedokli šajā jautājumā. EK plāno izstrādāt Padomes ieteikumu par mācību mobilitāti, kas ir iekļauts Komisijas gada darba programmā kā viena no svarīgākajām 2023. gada iniciatīvām izglītībā. 2023. gadā šī iniciatīva būs saistīta…

2023. gads – Eiropas Prasmju gads

Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) prezidente Urzula fon der Leiena 2022.gada 14.septembrī savā uzrunā Eiropas Parlamentam aicināja 2023.gadu pasludināt par Prasmju gadu, lai stiprinātu Eiropas konkurētspēju, pievērstu uzmanību tam, ka jāveic lielāki ieguldījumi profesionālajā izglītībā un kvalifikācijas celšanā, jāsadarbojas ar uzņēmumiem, īpaši maziem un vidējiem, lai apzinātu to vajadzības, kas jāsalāgo ar cilvēku vēlmēm. Vairāk…

17. decembrī notika ReferNet informācijas tīkla seminārs

Tuvojoties gada noslēgumam, ReferNet nacionālā kontaktpunkta komanda aicināja informācijas tīkla dalībniekus uz tiešsaistes semināru, kurā tika sniegta informācija par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centru (Cedefop) un ReferNet kontaktpunktu tīklu, Latvijas un Eiropas aktualitātēm profesionālajā izglītībā, kā arī plašāka informācija par ReferNet kontaktpunkta 2020. gadā paveikto un nākamajā gadā plānotajiem uzdevumiem.  Semināra prezentācijas: L. Krastiņa. ReferNet…

Eiropas Profesionālo prasmju nedēļa

No 9. novembra līdz 13. novembrim tiešsaistēs norisinās Eiropas Profesionālo prasmju nedēļa, kas šogad ir ikgadējs pasākums, kurā vietējās, reģionālās vai valsts organizācijas demonstrē labākos profesionālās izglītības un prakses pasākumus, lai padarītu profesionālo izglītību un praksi plašāk zināmu, kā arī radītu iespēju informācijas un labās prakses apmaiņai Eiropā un ārpus tās. Šī gada tēma ir profesionālā…

Eiropas Prasmju indekss 2020

Eiropas prasmju indekss (ESI, European Skills Index) ir Cedefop izstrādāts salikts rādītājs, kas novērtē prasmju sistēmas dažādās valstīs. ESI mēra valstu “attālumu līdz ideālajam” sniegumam. Šis ideālais sniegums ir augstākais, ko kāda no Eiropas valstīm sasniegusi septiņu gadu periodā. Šis maksimums tiek pielīdzināts 100 punktiem, un visu valstu rādītāji tiek salīdzināti ar to. ESI sastāv…

Latvija: Baltijas valstis izstrādā kopēju pieeju darba vidē balstītām mācībām

Piecu gadu sadarbība starp izglītības ministrijām un citām ieinteresētajām pusēm Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, meklējot kopēju pieeju darba vidē balstītām mācībām (WBL) un WBL pasniedzēju apmācībai, nes augļus. Projekts TTT4WBL tika uzsākts 2015. gadā. Tā mērķis bija paaugstināt Baltijas valstu darbaspēka konkurētspēju profesionālajā izglītībā un apmācībā, un projekts veicināja kopēju konceptuālu pieeju darba vidē balstītām mācībām Baltijā….