Prasmju prognoze Latvijai līdz 2030. gadam

Publicēta Prasmju prognoze Latvijai līdz 2030. gadam pa nozarēm, izglītības līmeņiem un profesiju grupām.

Cedefop ziņojums.