Eiropas Profesionālo prasmju nedēļa

No 9. novembra līdz 13. novembrim tiešsaistēs norisinās Eiropas Profesionālo prasmju nedēļa, kas šogad ir ikgadējs pasākums, kurā vietējās, reģionālās vai valsts organizācijas demonstrē labākos profesionālās izglītības un prakses pasākumus, lai padarītu profesionālo izglītību un praksi plašāk zināmu, kā arī radītu iespēju informācijas un labās prakses apmaiņai Eiropā un ārpus tās.

Šī gada tēma ir profesionālā izglītība un prakse zaļām un digitālām pārejām, kas saskan ar EK prioritātēm “Eiropas Zaļais kurss” un “Digitālajam laikmetam gatava Eiropa”.

Eiropas Profesionālo prasmju nedēļas pasākumu ierakstus var skatīt šeit.