Jauns resurss “Eiropas vadlīnijas neformālās un ikdienas mācīšanās atzīšanai”

Šodien tika publicēts jauns resurss, kurš ir pārtulkots latviešu valodā “Eiropas vadlīnijas neformālās un ikdienas mācīšanās atzīšanai”. Vadlīnijas lasāmas kopsakarā ar Eiropas pārskatu par atzīšanu. Eiropas pārskats pilnveido un papildina vadlīnijas ar piemēriem par to, kā dažādas valstis un iestādes izstrādā un īsteno atzīšanu.

Latviešu valodā tulkojumu ir īstenojis Akadēmiskās informācija centrs.

Vadlīnijas latviešu valodā pieejamas šeit.